Đồ án đã thực hiện
Bệnh viện Vạn An

Tên dự án: Bệnh viện Vạn An
Quy mô: 200 giường
Chủ trì thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền.
Thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền và các cộng sự.
Địa điểm: TP.Buôn Ma Thuột.

Bệnh viện Hữu nghị Miền Bắc

Tên dự án: Bệnh viện Hữu nghị Miền Bắc
Quy mô: 150 giường
Chủ trì thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền.
Thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền và các cộng sự.
Địa điểm: Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

Bệnh viện Đa khoa Nhân Tâm - Quảng Ngãi

Tên dự án: Đa khoa Nhân Tâm - Quảng Ngãi
Quy mô: 200 giường
Chủ trì thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền.
Thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền và các cộng sự.
Địa điểm: TP. Quảng Ngãi

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Đất Việt

Tên dự án: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Đất Việt
Quy mô: 150 giường
Chủ trì thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền.
Thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền và các cộng sự.
Địa điểm: TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăklăk

Trung tâm Bác sĩ Gia Đình - Đà Nẵng

Tên dự án: Trung tâm Bác sĩ Gia Đình - Đà Nẵng
Quy mô: 100 giường
Chủ trì thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền.
Thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền và các cộng sự.
Địa điểm: Đà Nẵng

Bệnh viện Ngoại khoa Quốc tế Huế

Tên dự án: Bệnh viện Ngoại khoa Quốc tế Huế
Quy mô: 200 giường
Chủ trì thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền.
Thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền và các cộng sự.
Địa điểm: Tp. Huế

Bệnh viện Đa khoa Việt An

Tên dự án: Bệnh viện Đa khoa Việt An
Quy mô: 150 giường
Chủ trì thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền.
Thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền và các cộng sự.
Địa điểm:

Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng

Tên dự án: Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng
Quy mô: 700 giường
Chủ trì thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền.
Thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền và các cộng sự.
Địa điểm: Sóc Trăng

Bệnh viện Đa khoa Việt - Sing

Tên dự án: Bệnh viện Đa khoa Việt - Sing
Quy mô: 300 giường
Chủ trì thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền.
Thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền và các cộng sự.
Địa điểm: