Đồ án bệnh viện chuyên khoa sản nhi Khánh Hòa

Trang chủ » Đồ án tiêu biểu » Đồ án bệnh viện chuyên khoa sản nhi Khánh Hòa

Thứ Bảy, 3 Tháng Mười, 2020
chf 13140021931

Bệnh viện chuyên khoa sản nhi Khánh Hòa
Tên đồ án: Bệnh viện chuyên khoa sản nhi Khánh Hòa
Qui mô: 400 giường
Thiết kế kiến trúc: Sinh viên Phạm Trọng Trung
Trường Đại học Dân lập Văn Lang TP.HCM

Fanpage: Thiết Kế Bệnh Viện

chf 1314002191
chf 1314002192
chf 1314002193
chf 1314002194
chf 11314002194
chf 21314002194
chf 1314002197
chf 1314002198
chf 1314002199
chf 1314002200
chf 11314002200
chf 1314002201
chf 11314002201
chf 1314002203
chf 1314002204
Liên hệ tư vấn


    Tin mới nhất