Bệnh viện chuyên khoa sản nhi Khánh Hòa

Thứ Bảy, 3 Tháng Mười, 2020Bệnh viện chuyên khoa sản nhi Khánh Hòa
Tên đồ án: Bệnh viện chuyên khoa sản nhi Khánh Hòa
Qui mô: 400 giường
Thiết kế kiến trúc: Sinh viên Phạm Trọng Trung
Trường Đại học Dân lập Văn Lang TP.HCM

Tin mới nhất