Bệnh viện đa khoa 500 giường, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng

Thứ Tư, 7 Tháng Mười, 2020Tên đồ án: Bệnh viện đa khoa 500 giường, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng
Qui mô: 500 giường
Thiết kế kiến trúc: Đỗ Văn Tình
Sinh viên trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin mới nhất