BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN PHÚ

  • Quy mô: 3 tầng + sân thượng , chiều cao 19m.
  • Địa điểm: Thị xã Tân Uyên – Bình Dương.
  • Thiết kế: ThS. Kts. Phạm Thanh Truyền và các cộng sự Cát Mộc.
  • Diện tích đất: 4015m²
  • Diện tích xây dựng: 1600m²
  • H: 1900757576
  • P: 090 91 97 688
  • E: info@cmg.vn