Tên dự án: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Đất Việt

Chủ trì thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền.
Thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền và các cộng sự.
Địa điểm: Buôn Ma Thuột.