Bệnh viện Đa Khoa quốc tế Thủ Thiêm 400 giường

Chủ Nhật, 1 Tháng Mười Một, 2020Tên đồ án:  Bệnh viện Đa Khoa quốc tế Thủ Thiêm
Thiết kế kiến trúc: Sinh viên Trương Thiên Định
Qui mô: 400 giường
Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Tin mới nhất