Bệnh viện Đa khoa TAMPA – Khu Bayshore Pavilion
Địa điểm: Hoa Kỳ.
Quy mô: 5 tầng.
Năm hoàn thành: 2008.