Bệnh viện Đa Khoa Thủ Thiêm 450 giường.

Chủ Nhật, 1 Tháng Mười Một, 2020Tên đồ án:  Bệnh viện Đa Khoa Thủ Thiêm
Thiết kế kiến trúc: Sinh viên Nguyễn Văn Thơi
Qui mô: 450 giường
Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin mới nhất