Đồ án bệnh viện Đa Khoa Thủ Thiêm 450 giường.

Trang chủ » Đồ án tiêu biểu » Đồ án bệnh viện Đa Khoa Thủ Thiêm 450 giường.

Chủ Nhật, 1 Tháng Mười Một, 2020
chf 13153046371

Tên đồ án:  Bệnh viện Đa Khoa Thủ Thiêm
Thiết kế kiến trúc: Sinh viên Nguyễn Văn Thơi
Qui mô: 450 giường
Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM

Fanpage: Thiết Kế Bệnh Viện

chf 1315304637

 chf 1315304642

 chf 1315304646

 chf 11315304646

 chf 1315304649

 chf 1315304655

 chf 1315304666

 chf 1315304670

 chf 1315304671

 chf 11315304671

 chf 21315304671

 chf 1315304672

 chf 11315304672

 chf 1315304673

 chf 11315304673

 chf 21315304673

Liên hệ tư vấn


    Tin mới nhất