Bệnh viện Nhi Randall

Địa điểm: Hoa Kỳ

Quy mô: 165 giường