BỆNH VIỆN PHỤ SẢN QUỐC TẾ KAMPOT – Campuchia

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN QUỐC TẾ KAMPOT – Campuchia

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN QUỐC TẾ KAMPOT – Campuchia

VỀ DỰ ÁN

Bệnh viện phụ sản quốc tế Kampot sở hữu hình thức kiến trúc độc đáo với sự kết hợp giữa các khối kiến trúc với nhau cùng với vật liệu tạo nên sự đa dạng về mặt hình khối lẫn không gian bên trong, nhưng vẫn đảm bảo tối ưu về mặt dây chuyền công năng theo đúng tiêu chuẩn.

THIẾT KẾ BỆNH VIỆN PHỤ SẢN QUỐC TẾ KAMPOT

INTERNATIONAL MATERNITY HOSPITAL

Chủ đầu tư: Liên Doanh Sao Peng-PNQ

Địa điểm: Campuchia

Quy mô: 500 giường

Thiết kế: ThS. Kts. Phạm Thanh Truyền và các cộng sự Cát Mộc.

SHARE