Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng

Chủ Nhật, 1 Tháng Mười Một, 2020Tên đồ án: Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng
Qui mô: 450 giường
Thiết kế kiến trúc:  Huỳnh Đức Thừa
Sinh viên trường Đại học Kiến trúc TP.HCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin mới nhất