Đồ án bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng

Trang chủ » Đồ án tiêu biểu » Đồ án bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng

Chủ Nhật, 1 Tháng Mười Một, 2020
chf 113152801941

Tên đồ án: Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng
Qui mô: 450 giường
Thiết kế kiến trúc:  Huỳnh Đức Thừa
Sinh viên trường Đại học Kiến trúc TP.HCM

Cát Mộc Healthcare Design

chf 11315280194

 chf 21315280194

 chf 1315280195

 chf 11315280195

 chf 1315280202

 chf 11315280202

 chf 1315280207

 chf 1315280213

 chf 1315280223

 chf 1315280224

 chf 11315280224

 chf 1315280226

 chf 11315280226

 chf 21315280226

 chf 31315280226

 chf 1315280227

Liên hệ tư vấn


    Tin mới nhất