Chùm ảnh về chuyến đi thực tế tại một số bệnh viện của KTS, KS công ty Cát Mộc.

Trang chủ » Tin tức » Chùm ảnh về chuyến đi thực tế tại một số bệnh viện của KTS, KS công ty Cát Mộc.

Thứ Bảy, 4 Tháng Một, 2020

Để cập nhật và nâng cao trình độ nghiệp vụ, công ty TK-XD Cát Mộc luôn thường xuyên tổ chức cho các KTS, KS trong công ty đi tham quan thực tế. Dưới đây là một số hình ảnh mà công ty vừa mới đi tực tế tại một số bệnh viện lớn trong thành phố.

Để cập nhật và nâng cao trình độ nghiệp vụ, công ty TK-XD Cát Mộc luôn thường xuyên tổ chức cho các KTS, KS trong công ty đi tham quan thực tế. Dưới đây là một số hình ảnh mà công ty vừa mới đi tực tế tại một số bệnh viện lớn trong thành phố.

chf 1238464977

Những KTS, KSXD, KS điện… đi tham quan thiết kế tại trung tâm phẩu thuật của một BV.

 chf 11238464977

chf 21238464977

 

Liên hệ tư vấn


    Tin mới nhất