Đồ án Bệnh viện Đa khoa quốc tế TP.HCM

Thứ Bảy, 3 Tháng Mười, 2020Tên đồ án: Đồ án Bệnh viện Đa khoa quốc tế TP.HCM
Quy mô: 500 giường
Thiết kế kiến trúc: Trương Ngọc Nguyên
Sinh viên Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM

Tin mới nhất