Đồ án Bệnh viện Nhi – Khu Y tế Kỹ thuật cao Q.Bình Tân, TP.HCM

Thứ Bảy, 3 Tháng Mười, 2020Đồ án Bệnh viện Nhi – Khu Y tế Kỹ thuật cao Q.Bình Tân, TP.HCM
Tên đồ án: Đồ án Bệnh viện Nhi – Khu Y tế Kỹ thuật cao Q.Bình Tân, TP.HCM
Quy mô: 350 giường
Thiết kế kiến trúc: Nguyễn Thị Ngọc Diễm
Sinh viên Trường Đại học Dân lập Văn Lang

Tin mới nhất