Tên dự án: Phòng khám Đa khoa An Khang.
Chủ trì thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền.
Thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền và các cộng sự.
Địa điểm: Nguyễn Đình Chiểu, Q3, TP.HCM.