Tên dự án: Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin

Quy mô:
Chủ trì thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền.
Thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền và các cộng sự.
Địa điểm:  số 10 Trương Định, Q3, TP.HCM.