Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin

  • Địa điểm:  số 10 Trương Định, Q3, TP.HCM.
  • Thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền và các cộng sự Cát Mộc.
  • H: 1900 75 75 76
  • P:  090 91 97 688
  • E: info@cmg.vn