Phòng khám Cơ Xương Khớp USA CHIROPRACTIC

  • Quy mô: 4 tầng.
  • Địa điểm: Giang Văn Minh, Hà Nội
  • Thiết kế: ThS. Kts. Phạm Thanh Truyền và các cộng sự Cát Mộc.
  • H: 1900757576
  • P: 090 91 97 688
  • E: info@cmg.vn