Thẻ
Tiêu chuẩn thiết kế

Tiêu chuẩn thiết kế

Tiêu chuẩn thiết kế bệnh viện đa khoa TCVN 4470 : 2012

Bệnh viện đa khoa được hiểu là cơ sở khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân bao gồm một số chuyên khoa, chuyên ngành. Theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4470 : 2012 đã ban hành một số quy định chung về tiêu chuẩn thiết kế bệnh viện được liệt kê […]