news
Blog List

TIÊU CHUẨN - QUY ĐỊNH

Quy định về thành lập bệnh viện như thế nào?

Theo quy định tại Điều 23 Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế thì điều kiện để thành lập Bệnh viện bao gồm: Nội dung chính 1. Quy mô bệnh viện:2. Cơ sở vật chất:3. Thiết bị y tế:4. Tổ chức:5. Nhân sự:6. Phạm vi hoạt động chuyên môn:NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ VÀ […]

Tiêu chuẩn cấp điện, nước thiết kế phòng khám đa khoa

Trong thiết kế phòng khám đa khoa tiêu chuẩn cấp điện, nước được quy định: Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu cơ bản để lập dự án đầu tư, thiết kế xây dựng mới, thiết kế cải tạo phòng khám đa khoa khu vực tại các địa phương trong phạm vi cả nước. […]

Tiêu chuẩn thiết kế Bệnh Viện Đa Khoa

Tiêu chuẩn thiết kế Bệnh Viện Đa Khoa Nội dung này được tổng hợp và biên tập lại dựa trên “tiêu chuẩn quốc gia – Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực – Tiêu Chuẩn Thiết Kế (TCVN 9212 : 2012)”.  TCVN 4470: 2012 thay thế TCVN 4470 : 1996.  TCVN 4470: 2012 được chuyển đổi […]