news
Blog List

TIÊU CHUẨN - QUY ĐỊNH

Tiêu chuẩn thiết kế phòng sạch bệnh viện

Thiết kế phòng sạch bệnh viện là điều rất quan trọng, phòng sạch là nơi luôn đảm bảo sạch sẽ và an toàn. Bởi lẽ việc đảm bảo vệ sinh phòng sạch giúp cho người bệnh trong quá trình điều trị và phục hồi sức khỏe một cách nhanh chóng, hiệu quả. Nguy hiểm lớn […]

Yêu cầu về khu đất xây dựng và quy hoạch tổng mặt bằng bệnh viện

YÊU CẦU VỀ KHU ĐẤT XÂY DỰNG VÀ QUY HOẠNH TỔNG MẶT BẰNG BỆNH VIỆN Bài viết này Cát Mộc Healthcare Design sẽ đề cập về những yêu cầu về khu đất xây dựng và quy hoanh tổng mặt bằng bệnh viện. 1. Yêu cầu về khu đất xây dựng và quy hoạch tổng mặt […]

Yêu cầu nội dung công trình và giải pháp thiết kế bệnh viện

YÊU CẦU NỘI DUNG CÔNG TRÌNH VÀ GIẢI PHÁP THIẾT KẾ BỆNH VIỆN 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới, thiết kế cải tạo và nâng cấp các Bệnh viện đa khoa trên toàn quốc có quy mô trên 500 giường. Chú thích: Trong trường hợp Bệnh viện […]