news
Blog List

TIÊU CHUẨN - QUY ĐỊNH

Tiêu chuẩn khoa khám bệnh đa khoa và điều trị ngoại trú trong thiết kế bệnh viện

TIÊU CHUẨN KHOA KHÁM BỆNH ĐA KHOA VÀ ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TRONG THIẾT KẾ BỆNH VIỆN 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới, thiết kế cải tạo và nâng cấp các Bệnh viện đa khoa trên toàn quốc có quy mô trên 500 giường. Chú thích: Trong […]

Tiêu chuẩn thiết kế khu điều trị nội trú trong thiết kế bệnh viện

TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ KHU ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TRONG THIẾT KẾ BỆNH VIỆN Nội dung chính1. Yêu cầu chung2. Tiêu chuẩn thiết kế Khoa Nội3. Khoa Lao4. Tiêu chuẩn thiết kế Khoa Lão học5. Tiêu chuẩn thiết kế Khoa Ngoại6. Tiêu chuẩn thiết kế Khoa Phụ Sản7. Tiêu chuẩn thiết kế Khoa Nhi8. Tiêu […]