Trung tâm bệnh viện đại học ALGERS.
Địa chỉ: thành phố Algers, Algeria.
Khởi công: 2018.
Hoàn thành: 2020.