Trung tâm Kálida Sant Pau
Địa điểm: Tây Ban Nha
Đã hoàn thành năm 2019
Trung tâm Kálida Sant Pau là một dự án tiên phong, duy nhất ở Tây Ban Nha, được thiết kế bởi EMBT, được tạo nên để chăm sóc những người mắc bệnh ung thư.