Thẻ
màu sắc thiết kế

màu sắc thiết kế

Các nguyên tắc thiết kế màu sắc Bệnh viện

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về các nguyên tắc trong thiết kế bệnh viện. Từ lâu màu trắng được xem là biểu tượng của chăm sóc sức khỏe (sạch sẽ và vô trùng), các bác sĩ và y tá mặc nó. Đến khi việc chăm sóc sức khỏe trở nên phức tạp hơn, […]