Đồ án trước năm 2015
Bệnh Viên Chuyên Khoa Tim – TP. Vũng tàu

Tên đồ án: Bệnh Viên Chuyên Khoa Tim – TP. Vũng tàu
Thiết kế kiến trúc: Sinh viên Trần Tuấn Đức
Qui mô: 500 giường
Đại Học Dân Lập Văn Lang

Bệnh Viện Đa Khoa Quận Liên Chiểu TP. Đà Nẵng

Tên đồ án: Bệnh Viện Đa Khoa Quận Liên Chiểu TP. Đà Nẵng
Thiết kế kiến trúc: Sinh viên Trần Hữu Trung
Qui mô: 400 giường
Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng

Bệnh Viện Cho Trẻ Em Chất Độc Da Cam

Tên đồ án: Bệnh Viện Cho Trẻ Em Chất Độc Da Cam
Thiết kế kiến trúc: Sinh viên Phạm Thị Khanh Trang
Qui mô: 300 giường
Đại Học Xây Dựng Hà Nội

Bệnh Viện Đa Khoa TP. Quảng Ngãi

Tên đồ án: Bệnh Viện Đa Khoa TP. Quảng Ngãi
Thiết kế kiến trúc: Sinh viên Phạm Minh Trịnh
Qui mô: 500 giường
Đại Học Dân Lập Văn Lang

Bệnh Viện Ung Bướu Cần Thơ 300 giường

Tên đồ án: Bệnh Viện Ung Bướu Cần Thơ
Thiết kế kiến trúc: Sinh viên Phạm Đăng Ngọc Vinh
Qui mô: 300 giường
Đại Học Kiến Trúc TP. HCM

Bệnh viện ung bướu TP Cần Thơ

Tên đồ án: Bệnh viện ung bướu TP Cần Thơ
Thiết kế kiến trúc: Sinh viên Nguyễn Văn Tuấn
Qui mô: 450 giường
Đại Học Dân Lập Văn Lang

Bệnh Viện Chuyên Khoa Ung Bướu – Bình Dương

Tên đồ án: Bệnh Viện Nhi – Thành Phố Mới Bình Dương
Thiết kế kiến trúc: Sinh viên Nguyễn Văn Ân
Qui mô: 500 giường
Đại Học YERSIN Đà Lạt

Bệnh Viện Đa Khoa – Thủ thiêm.

Tên đồ án: Bệnh Viện Đa Khoa – Thủ thiêm
Thiết kế kiến trúc: Sinh viên Nguyễn Thị Lệ
Qui mô: 500 giường
Đại Học Kiến Trúc TP. HCM

Bệnh Viện Đa Khoa Mê Linh – Hà Nội

Tên đồ án: Bệnh Viện Đa Khoa Mê Linh – Hà Nội
Thiết kế kiến trúc: Sinh viên Nguyễn Thị Hiền
Qui mô: 300 giường
Đại Học Dân Lập Phương Đông

Bệnh Viện Sản Nhi – Bắc Ninh

Tên đồ án: Bệnh Viện Sản Nhi – Bắc Ninh
Thiết kế kiến trúc: Sinh viên Nguyễn Nhật Huy
Qui mô: 200 giường
Đại Học Kiến Trúc Hà Nội

Thông tin khác :
» Bệnh Viện Tim Mạch Đà Nẵng 
» Bệnh Viện Nhi – Thành Phố Mới Bình Dương 
» Bệnh Viện Chuyên Khoa Tim Mạch – TP. Đà Nẵng 
» Bệnh Viện Chuyên Khoa Phụ Sản Thủ thiêm 
» Bệnh Viện Nhi Khu Y Tế Kỹ Thuật Cao TP. Hồ Chí Minh 
» Bệnh Viện Đa Khoa – Thủ Thiêm 
» Bệnh Viện Nhi – Nam Cần Thơ 
» Bệnh Viện Đa Khoa Nha Trang 
» Bệnh Viện Tim TP. Cần Thơ 
» 25 đồ án vào vòng chung khảo giải thưởng T.A.P 2012 
» Bệnh Viện Nhiệt Đới TP. Hồ Chí Minh 
» Bệnh Viện Đa Khoa Thủ thiêm 
» Bệnh Viện Ung Bướu – Khánh Hòa 
» Bệnh viện Đa khoa quốc tế Thủ Thiêm 500 giường 
» Bệnh viện Đa Khoa Thủ Thiêm 450 giường. 
» Bệnh viện Đa Khoa quốc tế Thủ Thiêm 400 giường 
» Bệnh viện Tim TP.HCM 
» Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng 
» Bệnh viện chuyên khoa tim mạch huyện Bình Chánh 
» Bệnh viện đa khoa 500 giường, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng