BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN PHÚ – Bình Dương

BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN PHÚ – Bình Dương

BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN PHÚ – Bình Dương

THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN PHÚ

Quy mô: 3 Tầng + sân thượng, chiều cao 19m

Địa điểm: Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Diện tích đất: 4.015 m²

Diện tích xây dựng: 1.600 m²

Thiết kế: ThS. Kts. Phạm Thanh Truyền và các cộng sự Cát Mộc.

SHARE