LÀNG SEN HEALTHCARE & MASSAGE

LÀNG SEN HEALTHCARE & MASSAGE

LÀNG SEN HEALTHCARE & MASSAGE

VỀ DỰ ÁN

Làng Sen Healthcare & Massage là nơi hoàn thiện cả hệ thống cở sở vật chất và chuyên môn để đem đến những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

LÀNG SEN HEALTHCARE & MASSAGE 

Quy mô: 8 tầng

Địa điểm: Quận Phú Nhuận – Hồ Chí Minh

Thiết kế: ThS. Kts. Phạm Thanh Truyền và các cộng sự Cát Mộc Healthcare Design

SHARE