BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỢP LỰC – Thanh Hóa

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỢP LỰC – Thanh Hóa

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỢP LỰC – Thanh Hóa

VỀ DỰ ÁN

Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực được đầu tư bởi Công ty Cổ phần Hợp Lực với quy mô 250 giường với mục đích xây dựng nhằm giảm đi mức độ quá tải ở các bệnh viện trong thành phố, tăng cường dịch vụ khám và điều trị bệnh với các hệ thống trang thiết bị, dây chuyền sử dụng hiện đại, thông minh và hiệu quả nhất.

 

THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỢP LỰC

HOP LUC GENERAL HOSPITAL

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực

Địa điểm: Thanh Hóa

Quy mô: 250 giường

Tổng diện tích sàn: 29.865 m²

Thiết kế: ThS. Kts. Phạm Thanh Truyền và các cộng sự Cát Mộc.

SHARE