PHÒNG KHÁM ĐA KHOA AN KHANG

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA AN KHANG

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA AN KHANG

THIẾT KẾ PHÒNG KHÁM ĐA KHOA AN KHANG

Địa điểm: Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. HCM.

Thiết kế: ThS. Kts. Phạm Thanh Truyền và các cộng sự Cát Mộc.

SHARE