PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ YERSIN

THIẾT KẾ PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ YERSIN

Địa điểm: số 10 Trương Định, Quận 3, TP. HCM.

Thiết kế: ThS. Kts. Phạm Thanh Truyền và các cộng sự Cát Mộc.

VỀ DỰ ÁN

Phóng khám Đa khoa Quốc tế YERSIN được tổ chức BID (Business Initiative Direction) trao tặng giải thưởng Đỉnh Cao Chất Lượng Quốc Tế IQS ghi nhận cam kế mạnh mẽ về chất lượng và sự vượt trội.

    CÁC CÔNG TRÌNH KHÁC

    [/vc_column][/vc_row]