PHÒNG KHÁM VMED

PHÒNG KHÁM VMED

PHÒNG KHÁM VMED

THIẾT KẾ PHÒNG KHÁM VMED

Quy mô: 5 tầng.

Địa điểm: 350A, Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12.

Thiết kế: ThS. Kts. Phạm Thanh Truyền và các cộng sự Cát Mộc.

SHARE