Thẻ
tiêu chuẩn thiết kế các khu kỹ thuật nghiệp vụ

tiêu chuẩn thiết kế các khu kỹ thuật nghiệp vụ

Tiêu chuẩn thiết kế các khu kỹ thuật nghiệp vụ trong bệnh viện

Tiêu chuẩn thiết kế các khu Kỹ thuật nghiệp vụ, khu này bao gồm các khoa sau: Khoa Phẫu thuật – gây mê hồi sức Khoa Chẩn đoán hình ảnh Khoa Vi sinh; (Các khoa xét nghiệm) Khoa Hóa sinh; (Các khoa xét nghiệm) Khoa Huyết học; (Các khoa xét nghiệm) Khoa Truyền máu Khoa […]