TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE – ĐÈO CẢ HEALTHCARE

TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE – ĐÈO CẢ HEALTHCARE

TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE – ĐÈO CẢ HEALTHCARE

TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE – ĐÈO CẢ HEALTHCARE

Diện tích xây dựng: 350 m²

Thiết kế: ThS. Kts. Phạm Thanh Truyền và các cộng sự Cát Mộc.

SHARE