TRUNG TÂM Y TẾ QUÂN – DÂN Y KẾT HỢP HUYỆN LÝ SƠN – Quảng Ngãi

TRUNG TÂM Y TẾ QUÂN – DÂN Y KẾT HỢP HUYỆN LÝ SƠN – Quảng Ngãi

TRUNG TÂM Y TẾ QUÂN – DÂN Y KẾT HỢP HUYỆN LÝ SƠN – Quảng Ngãi

VỀ DỰ ÁN

Trung tâm y tế Quân – Dân y kết hợp huyện Lý Sơn sở hữu hình thức kiến trúc hiện đại, sử dụng vật liệu chính gạch và kính kết hợp hệ lam mặt dựng tạo kiến trúc double skin che nắng thông gió cho công trình. 

 

TRUNG TÂM Y TẾ QUÂN – DÂN Y KẾT HỢP HUYỆN LÝ SƠN

Chủ đầu tư: UBND huyện Lý Sơn 

Địa điểm: Quảng Ngãi

Quy mô: 100 giường

Tổng diện tích sàn: 12.500 m²

Thiết kế: ThS. KTS Phạm Thanh Truyền và các cộng sự Cát Mộc Healthcare Design. 

SHARE