PHÒNG KHÁM CƠ XƯƠNG KHỚP USA CHIROPRACTIC – Tân Bình

PHÒNG KHÁM CƠ XƯƠNG KHỚP USA CHIROPRACTIC – Tân Bình

PHÒNG KHÁM CƠ XƯƠNG KHỚP USA CHIROPRACTIC – Tân Bình

THIẾT KẾ PHÒNG KHÁM CƠ XƯƠNG KHỚP USA CHIROPRACTIC Q. TÂN BÌNH

Quy mô: 2 tầng.

Địa điểm: Q. Tân Bình, TP. HCM

Thiết kế: ThS. Kts. Phạm Thanh Truyền và các cộng sự Cát Mộc.

SHARE