BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUỲNH TRUNG DŨNG

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUỲNH TRUNG DŨNG

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUỲNH TRUNG DŨNG

VỀ DỰ ÁN

Bằng hình thức thiết kế hiện đại. Bệnh viện Đa khoa Huỳnh Trung Dũng sở hữu hình thức kiến trục hiện đại, bố cục các khối chức năng hợp lý, hài hòa với cảnh quan công trình lẫn cảnh quan đô thị xung quanh. Sử dụng vật liệu chính bằng tường và kính bao quanh công trình là hệ cúc tần Ấn Độ tạo nên 1 mặt đứng hài hòa.

THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUỲNH TRUNG DŨNG

HUYNH TRUNG DUNG GENERAL HOSPITAL

Chủ đầu tư: Lê Thị Kim Hồng

Địa điểm: An Giang

Quy mô: 5 tầng

Tổng diện tích sàn: 4.375 m²

Thiết kế: ThS. Kts. Phạm Thanh Truyền và các cộng sự Cát Mộc.

SHARE