Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột

  • Quy mô: 9 tầng.
  • Địa điểm: Buôn Ma Thuột.
  • Chủ trì thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền.
  • Thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền và các cộng sự Cát Mộc.
  • H: 1900 75 75 76
  • P:  090 91 97 688
  • E: info@cmg.vn