Thẻ
thành lập bệnh viện

thành lập bệnh viện

Quy định về thành lập bệnh viện như thế nào?

Theo quy định tại Điều 23 Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế thì điều kiện để thành lập Bệnh viện bao gồm:  1. Quy mô bệnh viện: a) Bệnh viện đa khoa phải có ít nhất 30 giường bệnh trở lên; b) Bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện y học cổ truyền […]