Thẻ
thiết kế bệnh viện quận

thiết kế bệnh viện quận

Tiêu chuẩn về thiết kế bệnh viện Quận, Huyện

TCVN 9213 : 2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. [pdf-embedder url=”https://thietkebenhvien.vn/wp-content/uploads/2022/01/Tieu-chuan-ve-thiet-ke-benh-vien-Quan-Huyen.pdf” title=”Tiêu chuẩn về thiết kế bệnh viện Quận, Huyện”] TẢI TÀI LIỆU ____________ […]