BỆNH VIỆN BENDIGO

Bệnh viện Bendigo

  • Dự án trị giá 630 triệu đô la Úc
  • Địa điểm: Úc