preloader image

Tiêu chuẩn thiết kế cầu thang bệnh viện Đa khoa

Cầu thang và đường dốc của bệnh viện đa khoa được quy định tại Tiểu mục 6.1 Mục 6 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4470:2012 về Bệnh viện đa khoa – Tiêu chuẩn thiết kế như sau:
Thiết kế cầu thang, đường dốc phải đảm bảo quy định về an toàn sinh mạng và sức khỏe cho người sử dụng và đáp ứng yêu cầu sau:
– Chiều rộng của mỗi vế thang: không nhỏ hơn 2,1 m.
– Chiều rộng của chiếu nghỉ cầu thang: không nhỏ hơn 2,4 m.
– Độ dốc của đường dốc: không nhỏ hơn 1:10;
– Chiều rộng của đường dốc: không nhỏ hơn 2,1 m.
– Chiều rộng của chiếu nghỉ đường dốc: không nhỏ hơn 3,0 m;
– Tại lối ra vào chính phải có đường dốc dành cho người khuyết tật có chiều rộng: không nhỏ hơn 1,2 m.
Trên đây là nội dung quy định về cầu thang và đường dốc khi thiết kế bệnh viện đa khoa. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại TCVN 4470:2012.

Cầu thang Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng, do Cát Mộc Healthcare Design thiết kế

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

Cát Mộc Healthcare Design (CHD) - Thương hiệu chuyên nghiên cứu và thiết kế các công trình bệnh viện, phòng khám và trung tâm y tế tại Việt Nam

BÁO GIÁ TƯ VẤN THIẾT KẾ