Đồ án bệnh viện chuyên khoa sản nhi Khánh Hòa


Bệnh viện chuyên khoa sản nhi Khánh Hòa
Tên đồ án: Bệnh viện chuyên khoa sản nhi Khánh Hòa
Qui mô: 400 giường
Thiết kế kiến trúc: Sinh viên Phạm Trọng Trung
Trường Đại học Dân lập Văn Lang TP.HCM

Fanpage: Thiết Kế Bệnh Viện

Liên hệ tư vấn


    Tin mới nhất