Đồ án bệnh viện chuyên khoa tim mạch huyện Bình Chánh

Đồ án bệnh viện chuyên khoa tim mạch huyện Bình Chánh

Đồ án bệnh viện chuyên khoa tim mạch huyện Bình Chánh

Tên đồ án: Bệnh viện chuyên khoa tim mạch huyện Bình Chánh
Qui mô: 300 giường
Thiết kế kiến trúc: Nguyễn Thị Hồng Trang
Sinh viên trường Đại học YERSIN Đà Lạt – Khoa kiến trúc – Mỹ thuật công nghiệp

Fanpage: Thiết Kế Bệnh Viện