BỆNH VIỆN CIRCLEBATH

BỆNH VIỆN CIRCLEBATH

BỆNH VIỆN CIRCLEBATH

Bệnh Viện CircleBath

Location: Peasedown St. John, near Bath, southwest England, UK
Dates built: 2006-09
Design: Foster + Partners, architects

Thiết kế nhỏ gọn tạo cảm giác kết nối và vui vẻ với các trang thiết bị tương đương với một khách sạn sang trọng hơn là một bệnh viện truyền thống.