Đồ án bệnh viện đa khoa 500 giường, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng

Đồ án bệnh viện đa khoa 500 giường, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng

Đồ án bệnh viện đa khoa 500 giường, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng

Tên đồ án: Bệnh viện đa khoa 500 giường, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng
Qui mô: 500 giường
Thiết kế kiến trúc: Đỗ Văn Tình
Sinh viên trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Cát Mộc Healthcare Design