Đồ án bệnh viện đa khoa 500 giường, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng


Tên đồ án: Bệnh viện đa khoa 500 giường, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng
Qui mô: 500 giường
Thiết kế kiến trúc: Đỗ Văn Tình
Sinh viên trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Cát Mộc Healthcare Design

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên hệ tư vấn


    Tin mới nhất