Đồ án bệnh viện Đa Khoa quốc tế Thủ Thiêm 400 giường


Tên đồ án:  Bệnh viện Đa Khoa quốc tế Thủ Thiêm
Thiết kế kiến trúc: Sinh viên Trương Thiên Định
Qui mô: 400 giường
Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Liên hệ tư vấn


    Tin mới nhất