Đồ án bệnh viện Đa Khoa Thủ Thiêm 450 giường.

Đồ án bệnh viện Đa Khoa Thủ Thiêm 450 giường.

Đồ án bệnh viện Đa Khoa Thủ Thiêm 450 giường.

Tên đồ án:  Bệnh viện Đa Khoa Thủ Thiêm
Thiết kế kiến trúc: Sinh viên Nguyễn Văn Thơi
Qui mô: 450 giường
Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM

Fanpage: Thiết Kế Bệnh Viện