Đồ án bệnh viện Đa Khoa Thủ Thiêm 450 giường.


Tên đồ án:  Bệnh viện Đa Khoa Thủ Thiêm
Thiết kế kiến trúc: Sinh viên Nguyễn Văn Thơi
Qui mô: 450 giường
Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM

Fanpage: Thiết Kế Bệnh Viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên hệ tư vấn


    Tin mới nhất