Đồ án bệnh viện Đa Khoa Thủ Thiêm 450 giường.

Đồ án bệnh viện Đa Khoa Thủ Thiêm 450 giường.