Đồ án bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng TP.HCM


Bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng TP.HCM
Tên đồ án: Bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng TP.HCM
Thiết kế kiến trúc: Bùi Bảo Thịnh
Sinh viên trường Đại học Kiến trúc TP.HCM

Cát Mộc Healthcare Design

Liên hệ tư vấn


    Tin mới nhất