Đồ án bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng TP.HCM

Đồ án bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng TP.HCM

Đồ án bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng TP.HCM

Bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng TP.HCM
Tên đồ án: Bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng TP.HCM
Thiết kế kiến trúc: Bùi Bảo Thịnh
Sinh viên trường Đại học Kiến trúc TP.HCM

Cát Mộc Healthcare Design