Đồ án bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng TP.HCM

Trang chủ » Đồ án tiêu biểu » Đồ án bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng TP.HCM

Thứ Bảy, 3 Tháng Mười, 2020
chf 13135686621

Bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng TP.HCM
Tên đồ án: Bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng TP.HCM
Thiết kế kiến trúc: Bùi Bảo Thịnh
Sinh viên trường Đại học Kiến trúc TP.HCM

Cát Mộc Healthcare Design

chf 1313568631

chf 1313568636

chf 1313568639

chf 1313568642

chf 1313568649

chf 1313568651

chf 1313568652

chf 1313568658

chf 1313568661

chf 1313568662

chf 1313635691

chf 1313568684

chf 1313568685

chf 1313568701

chf 11313568701

chf 21313568701

Liên hệ tư vấn


    Tin mới nhất