Bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng TP.HCM

Thứ Bảy, 3 Tháng Mười, 2020Bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng TP.HCM
Tên đồ án: Bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng TP.HCM
Thiết kế kiến trúc: Bùi Bảo Thịnh
Sinh viên trường Đại học Kiến trúc TP.HCM

Tin mới nhất