Đồ án bệnh viện Tim TP.HCM

Đồ án bệnh viện Tim TP.HCM

Đồ án bệnh viện Tim TP.HCM

Tên đồ án: Bệnh viện Tim TP.HCM
Thiết kế kiến trúc:  Võ Hoàng Long
Sinh viên trường Đại học Dân lập Văn Lang