Đồ án bệnh viện Tim TP.HCM


Tên đồ án: Bệnh viện Tim TP.HCM
Thiết kế kiến trúc:  Võ Hoàng Long
Sinh viên trường Đại học Dân lập Văn Lang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên hệ tư vấn


    Tin mới nhất